[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Εξελικτικές Διαταραχές Ομιλίας

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών προσχολικής ηλικίας αργεί στην εξέλιξη της ομιλίας, χωρίς να υπάρχει οργανική πάθηση που να δικαιολογεί αυτή την καθυστέρηση. Τα συμπτώματα είναι μη καθαρή, δυσνόητη ομιλία με αντικατάσταση, μετάθεση ή απαλοιφή συμφώνων στις λέξεις. Το πρόβλημα έγκειται σε μια κεντρική δυσκολία στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων σε λέξεις στο φωνολογικό σύστημα της γλώσσας. Τέτοιες δυσκολίες κατατάσσονται στην ομάδα των εξελικτικών φωνολογικών διαταραχών. >>περισσότερα

Η δυσνόητη ομιλία που οφείλεται σε αλλοίωση των φθόγγων, σε έλλειψη ακρίβειας στην άρθρωση ή σε δυσκολία εκφοράς της ακολουθίας των φθόγγων που αποτελούν τη λέξη, μπορεί να καταδεικνύει νευρολογικά, ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα. Οι δυσκολίες αυτές είναι αρθρωτικές, αποτελούν ξεχωριστές διαγνωστικές κατηγορίες αλλά μπορεί να συνυπάρχουν με τις φωνολογικές διαταραχές.

Διαγνωστικές κατηγορίες:

 • Εξελικτική Φωνολογική Διαταραχή
 • Εξελικτική Φωνολογική Ανωριμότητα
 • Διαταραχές στη Φωνολογική Επίγνωση
 • Εξελικτικές Αρθρωτικές Διαταραχές:
  • δυσαρθρία
  • δυσπραξία
  • αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών

Παρέχουμε:

 • διαφορική διάγνωση με εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία-δοκιμασίες
 • θεραπευτικό υλικό κατασκευασμένο ειδικά για κάθε παιδί και διαφορετικό για κάθε ηλικία
 • xρήση ειδικά σχεδιασμένων συμβόλων για την αντιπροσώπευση των φωνημάτων
 • υποστήριξη της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά ή συμβατικά μέσα εναλλακτικής επικοινωνίας για τις περιπτώσεις που η σοβαρότητα των αρθρωτικών διαταραχών οδηγεί σε δυσκατάληπτη ομιλία
 • xρήση του καταλληλότερου συστήματος συμβόλων για κάθε περιστατικό (Makaton, PCS, Rebus, Bliss, Paget Gorman)
 • υποστήριξη της μετάβασης από τον προφορικό στο γραπτό λόγο, λίγο πριν την παρακολούθηση της πρώτης τάξης >>περισσότερα
 • χρήση ειδικά επιλεγμένων νοημάτων για τη σηματοδότηση φωνητικών χαρακτηριστικών και την ανάκληση αρθρωτικών κινήσεων
 • θεραπεία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • καθοδήγηση των γονέων για την υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι
 • παροχή υποστηρικτικού υλικού για τους γονείς μέσω της ιστοσελίδας μας >> περισσότερα
 • παρακολούθηση από ομάδα λογοπεδικών και αναθεώρηση του προγράμματος θεραπείας ανά τακτά διαστήματα

Σχετικές Περιοχές στην Ιστοσελίδα μας

Επιλέξαμε για να επισκεφθείτε:

Την περιοχή της ιστοσελίδας της συναδέλφου Caroline Bowen με πληροφορίες για τις Εξελικτικές Διαταραχές στην Ομιλία.
http://speech-language-therapy.com/phonol-and-artic.htm

Την περιοχή της ιστοσελίδας του αμερικανικού επαγγελματικού συλλόγου των λογοπαθολόγων με πληροφορίες για την ανάπτυξη της ομιλίας και της ακοής.
http://www.asha.org/public/speech/development/chart.htm

Την ιστοσελίδα του Βρετανικού Ιδρύματος για τη δυσπραξία με έγκυρες γενικές πληροφορίες για αυτή τη διαταραχή
http://www.dyspraxiafoundation.org.uk/