[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Ομάδα ομαλής μετάβασης στο γραπτό λόγο

Το Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας «λόγος» σε συνεργασία με τη λογοπεδικό κ. Λιουντμίλα Κιρπότιν  διοργανώνει ένα βραχύχρονο (13 συνεδρίες) ομαδικό πρόγραμμα πρόληψης δυσκολιών στο γραπτό λόγο που απευθύνεται σε:

  • παιδιά με τυπική εξέλιξη με στόχο την αύξηση του επιπέδου σχολικής ετοιμότητας.
  • παιδιά με φωνολογικές δυσκολίες στην ομιλία που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολείου το Σεπτέμβριο του 2012.
  • παιδιά που σε προσχολική ηλικία παρουσίασαν δυσκολίες στην ομιλία και  θα  φοιτήσουν στην πρώτη τάξη το Σεπτέμβριο του 2012.

Αρχές του Προγράμματος

Η μετάβαση στο γραπτό λόγο δίνει στο παιδί ένα νέο επικοινωνιακό εργαλείο μέσω  μιας διαφορετικής όψης του λόγου. Ο γραπτός λόγος στηρίζεται στον προφορικό. Είναι η συνέχεια του προφορικού σε ένα επίπεδο όμως συνειδητό και συμβολικό. Προκειμένου το παιδί να μάθει να γράφει και να διαβάζει είναι απαραίτητη -μεταξύ άλλων- η συνειδητοποίηση των στοιχείων που απαρτίζουν τη φωνολογία της γλώσσας του. Συνειδητοποίηση δηλαδή των επιλεγμένων «ήχων» που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό των λέξεων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ήχοι στο σχηματισμό των λέξεων. Η ανάπτυξη αυτής της συνειδητοποίησης είναι μια δεξιότητα που ονομάζουμε «Φωνολογική Επίγνωση» και επιτρέπει στο παιδί την πρόσβαση στη γραπτή όψη του λόγου.

Παιδιά που εμφανίζουν ή εμφάνιζαν δυσκολίες στο φωνολογικό επίπεδο είναι πιθανό να δυσκολεύονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και επομένως βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να παρουσιάσουν δυσκολίες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου. Μπορεί, με άλλα λόγια, οι δυσκολίες τους αυτές να αποτελέσουν τις βάσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μεταξύ των οποίων και η δυσλεξία.

Το προληπτικό  πρόγραμμα «ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ» στηρίζεται σε δεδομένα από τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών το 2003 με θέμα: «Από τον Προφορικό στο Γραπτό Λόγο - Έρευνα για την Ανάπτυξη της Φωνολογικής Ενημερότητας» και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και δεξιοτήτων φωνημικής-γραφημικής αντιστοίχησης.

Φάσεις και Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε φάσεις και η πορεία που ακολουθείται στοχεύει σε τρία διαφορετικά επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης:

ΡΙΜΑ:  Το πιο «πρωτόγονο» επίπεδο, το οποίο μπορεί να μελετηθεί με τραγούδια και ποιήματα για παιδιά και το οποίο δεν εμπλέκει τίποτα περισσότερο από ένα «αυτί» για τους ήχους των λέξεων.

ΣΥΛΛΑΒΗ

Κατάτμηση-Συγκερασμός:  Σε αυτό το επίπεδο το παιδί εξοικειώνεται με το ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε μικρά - χωρίς νόημα - κομμάτια δηλαδή σε συλλαβές αλλά και αντίστροφα ότι οι συλλαβές όταν συνδυάζονται μεταξύ τους μπορούν να δημιουργήσουν λέξεις.

Εντοπισμός - Αναγνώριση:  Οι δραστηριότητες αυτής της φάσης στοχεύουν το παιδί, αφού αναγνωρίσει μεθοδικά την ύπαρξη της συλλαβής στη λέξη, να εντοπίσει τη θέση της σε αυτήν, να τη συγκρίνει και να την αντιπαραβάλλει με εκείνη μιας άλλης λέξης. Αυτό απαιτεί όχι μόνον ευαισθησία στις ομοιότητες και διαφορές των συλλαβών των λέξεων σαν σύνολο, αλλά επιπλέον την ικανότητά του να συγκεντρώνει την προσοχή του στα συστατικά στοιχεία των ήχων τους που τις κάνουν ίδιες ή διαφορετικές.

Χειρισμός:  Στόχος είναι το παιδί να κατέχει τόσο καλά τη συλλαβική δομή των λέξεων ώστε να μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί ή να αντικαθιστά μια συλλαβή με μια άλλη και να αναπαράγει μια καινούργια λέξη.

ΦΩΝΗΜΑ: Όσα αναφέρθηκαν για τη συλλαβή ισχύουν αντίστοιχα και για το φώνημα. Πρόσθετος στόχος είναι η:

Αντιστοίχηση φωνήματος - γραφήματος: Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στην αντιστοιχία φωνήματος - γραφήματος.  Οδηγούνται στο να αναγνωρίζουν τα γραφικά σύμβολα - γράμματα σε συνάρτηση με την ηχητική τους απόδοση και παίζουν παιχνίδια που στοχεύουν στην οπτική διάκριση των συμβόλων αλλά και στη φωνητική - γραφημική αντιστοίχησή τους. Αυτό το τελικό στάδιο του προγράμματος έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την ετοιμότητα του παιδιού στην γραφή και την ανάγνωση. 

Ομάδες - Διάρκεια - Συναντήσεις

Προγραμματίζονται δύο ομάδες. Κάθε Ομάδα Θεραπείας θα δεχτεί τρία έως επτά παιδιά ομαδοποιημένα ως προς τις ανάγκες τους και το επίπεδο της φωνολογικής τους επίγνωσης. Οι συναντήσεις θα γίνονται Τετάρτη και Παρασκευή. Η διάρκεια το προγράμματος είναι

13 συνεδρίες
από 2/5/12 έως 13/6/12

Η διάρκεια της συνάντησης θα είναι 50΄και θα δίνεται λίγος χρόνος για την προσέλευση και αποχώρηση όλων των παιδιών υπό την εποπτεία μέλους του προσωπικού του Ινστιτούτου.

Υπεύθυνη Προγράμματος
Λιουντμίλα Κιρπότιν, MRCSLT
Λογοπεδικός 

Δηλώσεις Συμμετοχής & Πληροφορίες
Τηλ. 210-6916094
E-mail: info@logosinstitute.gr

Διαβάστε τη σχετική έρευνα για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης που παρουσιάστηκε στο 11ο συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών >>περισσότερα

Κατεβάστε το σχετικό φυλλάδιο για αυτήν την υπηρεσία και πληροφορίες για το πρόγραμμα που αρχίζει στις 2/5/12