[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Ανιχνευτικός έλεγχος δυσκολιών λόγου και ομιλίας σε βαρήκοα παιδιά

Στα πλαίσια μιας πολιτικής προληπτικών ελέγχων το Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας «λόγος» υλοποιεί ένα πρόγραμμα ανιχνευτικού έλεγχου δυσκολιών λόγου και ομιλίας παιδιών με βαρηκοΐα, μετά την τοποθέτηση ακουστικών βοηθημάτων.

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα παιδιά με βαρηκοΐα συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας τους αλλά και δυσκολίες στη γενικότερη επικοινωνιακή τους λειτουργία. Ο ανιχνευτικός έλεγχος που προτείνουμε αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών αυτών ώστε να αποφασιστεί ο καταλληλότερος τρόπος και χρόνος παρέμβασης. Έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και παρέμβαση διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή επικοινωνιακή εξέλιξη του παιδιού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με βαρηκοΐα ηλικίας μέχρι 6 ετών μετά την τοποθέτηση ακουστικού βοηθήματος.

 • Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:
  το επίπεδο έκπτωσης της ακοής τους να είναι μέχρι 70 db
 • να έχουν ολοκληρώσει το διάστημα προσαρμογής στα ακουστικά βοηθήματα
 • να μην έχουν ως αποκλειστική μέθοδο επικοινωνίας τη νοηματική γλώσσα, δηλαδή να χρησιμοποιούν και ομιλούμενη γλώσσα (αφορά στα παιδιά μεγαλύτερα των 3 ετών)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ελέγχονται:

 • η εξέλιξη της ομιλίας
 • η κατανόηση του λόγου
 • η έκφραση του λόγου
 • οι γενικές επικοινωνιακές ικανότητες
 • οι ακουστικές δεξιότητες

Η εκτίμηση των ανωτέρω ικανοτήτων έχει σαν στόχο:

 • την ανάδειξη πιθανών δυσκολιών
 • την υπόδειξη πιθανών τρόπων παρέμβασης
 • την πληροφόρηση και συμβουλευτική των γονέων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πριν από το ραντεβού της αξιολόγησης οι γονείς συμπληρώνουν και αποστέλλουν στο Ινστιτούτο ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με το ιατρικό και το αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού, καθώς και ερωτήσεις σχετικές με το θέμα της βαρηκοΐας. Ακολουθεί το ραντεβού της αξιολόγησης στο χώρο του Ινστιτούτου. Με την ολοκλήρωση του ανιχνευτικού ελέγχου δίδεται στους γονείς μια σύντομη γραπτή έκθεση που περιλαμβάνει: τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ως προς τους τομείς που προαναφέρθηκαν, σκιαγράφηση των δεξιοτήτων και δυσκολιών του παιδιού ανά τομέα και προτάσεις παρέμβασης. Ενημερώνεται ο γιατρός που παρακολουθεί το παιδί.

Υπεύθυνοι Θεραπευτές
Β. Δημητρακή, Dip.SLT, MRCSLT, Λογοπεδικός 
Ε.Μαξίδου, M.Sc.SLT, MRCSLT, Ψυχολόγος-Λογοπεδικός