[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Θεραπεία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Χρησιμοποιώντας τις πρώτες εφαρμογές της πληροφορικής στη λογοθεραπεία 15 χρόνια πριν  με τη χρήση λογισμικού οπτικής ανατροφοδότησης όπως το Speech Viewer, το Visipitch ή το Laryngograph δε φανταζόμαστε ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών θα τους καθιστούσε καθημερινό κλινικό εργαλείο.

Στο Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας χρησιμοποιούμε την πληροφορική επικουρικά στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων:

  • Ενισχύουμε την πραγμάτωση φωνημάτων με λογισμικό οπτικής ανατροφοδότησης.
  • Μετράμε παραμέτρους της φώνησης και καταγράφουμε δεδομένα για τη λειτουργία των φωνητικών χορδών.
  • Χρησιμοποιούμε σπεκτρογράμματα για την ανάλυση των φωνητικών χαρακτηριστικών των φθόγγων, σαν μέσο οπτικής ανατροφοδότησης για την κατάκτηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και σαν μέσο ανατροφοδότησης στη θεραπεία των διαταραχών ροής.
  • έχουμε τη δυνατότητα χρήσης βάσεων δεδομένων με σύμβολα MAKATON, PCS και Rebus στην κατασκευή πινάκων επικοινωνίας αλλά και ηλεκτρονικού ή συμβατικού υλικού για τη θεραπεία, χρησιμοποιώντας προγράμματα διαχείρισης συμβόλων όπως το “Boardmaker” και το “Writing With Symbols”.
  • Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές για την ψηφιακή εγγραφή, ανάλυση και αποθήκευση ήχου και εικόνας.
  • Ως πολυμεσικά εργαλεία οι υπολογιστές επιτρέπουν τη χρήση αμέτρητων εφαρμογών στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία υπό τη μορφή παιχνιδιού.
  • Με τη χρήση περιφερειακών συσκευών ενισχύεται η πρόσβαση στο λογισμικό από τους ίδιους τους χρήστες δηλαδή τα παιδιά.
  • Χρησιμοποιούμε λογισμικό αλλά και ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές για την παροχή «Καθυστερημένης Ακουστικής Ανατροφοδότησης» (Delayed Auditory Feedback) ή «Ανατροφοδότηση Εναλλαγμένης Συχνότητας» (Frequency Altered Auditory Feedback) σε περιπτώσεις διαταραχών ροής της ομιλίας ή ακουστικής αντίληψης.
  • Με τις νέες μας αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες προωθούμε τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.