[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Στο Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας «λόγος» δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών και επομένως στην ευαισθητοποίηση των γονέων και όσων επαγγελματιών ασχολούνται με παιδιά.

Έχοντας εμπειρία και γνώση των εξελικτικών σταδίων, χρησιμοποιώντας ευαίσθητα διαγνωστικά εργαλεία και αξιολογώντας τα ιδιαίτερα δεδομένα κάθε περιστατικού καθορίζουμε την καταλληλότερη στιγμή έναρξης της θεραπείας και των στόχων της.

Στην προσπάθεια για έγκαιρο εντοπισμό των δυσκολιών έχουμε τη βοήθεια και τη συνεργασία των γονέων, των ιατρών, των εκπαιδευτικών και των επιστημόνων συναφών ειδικοτήτων. Οργανώνουμε εκδηλώσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. Παρέχουμε πληροφόρηση μέσω φυλλαδίων και ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας μας,

Παρέχουμε ειδικά προγράμματα ανίχνευσης δυσκολιών για διαφορετικές ομάδες παιδιών και προγράμματα πρόληψης - πρώιμης παρέμβασης.

Παρέχουμε:

  • προληπτικό έλεγχο της εξέλιξης του λόγου και της ομιλίας, όταν υπάρχει ανησυχία από τους γονείς, τον παιδίατρο, τον παιδαγωγό ή άλλο ειδικό >>περισσότερα
  • έλεγχο σχολικής ετοιμότητας για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη >>περισσότερα
  • προγράμματα πρώιμης παρέμβασης
  • πρόγραμμα πρόληψης δυσκολιών στο γραπτό λόγο για παιδιά με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων δυσκολιών, όπως είναι τα παιδιά που είχαν ή έχουν δυσκολίες στην ομιλία ή τη γλωσσική ανάπτυξη >>περισσότερα
  • συνεργασία με κέντρα προσχολικής αγωγής και ανίχνευση δυσκολιών στο χώρο τους, για τα παιδιά που φιλοξενούν >>περισσότερα
  • αξιολόγηση δυσκολιών σε παιδιά από άλλες πόλεις με σύντομη παραμονή στην Αθήνα
  • ομιλίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γονέων και ειδικών >>περισσότερα
  • παροχή πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας μας
  • ανιχνευτικός έλεγχος δυσκολιών ομιλίας και λόγου για βαρήκοα παιδιά >>περισσότερα