[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος διαταραχών λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά που φοιτούν σε πλαίσια προσχολικής αγωγής

Ακολουθώντας μια πολιτική προληπτικών ελέγχων, υλοποιούμε σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, προγράμματα ανιχνευτικού ελέγχου για δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία σε παιδιά ηλικίας 3-6 χρόνων.

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ:

 • η εξέλιξη της ομιλίας
 • η κατανόηση του λόγου
 • η έκφραση του λόγου
 • η επικοινωνιακή λειτουργία

Ο έλεγχος αποσκοπεί:

 • στον εντοπισμό των παιδιών με αργή εξέλιξη στο λόγο και στην ομιλία
 • στην έγκαιρη διάγνωση πιθανών δυσκολιών
 • στη συστηματική καταγραφή της εξελικτικής πορείας του λόγου και της ομιλίας των παιδιών
 • στην υπόδειξη του καταλληλότερου τρόπου και χρόνου παρέμβασης
 • στην καθοδήγηση των γονέων σε τρόπους προώθησης της γλωσσικής ανάπτυξης
 • στη συνεργασία των λογοθεραπευτών με τους παιδαγωγούς για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών κάθε παιδιού

Διαδικασία:

Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε πλαίσιο είναι διαφορετική, αποφασίζεται από κοινού με το διευθυντή του πλαισίου με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρου. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια στο σχεδιασμό, ώστε να ενσωματωθεί η ανιχνευτική διαδικασία στην καθημερινή λειτουργία του πλαισίου, για την απρόσκοπτη λειτουργία των παιδαγωγικών προγραμμάτων, αλλά και για την αξιολόγηση των παιδιών, με μη παρεμβατικό τρόπο.

Φάσεις:

Οι φάσεις που ακολουθούνται συνήθως είναι:

 • διατύπωση και καταγραφή των αναγκών του πλαισίου
 • σχεδιασμός της ανιχνευτικής διαδικασίας σε συνεργασία με τη διεύθυνση του πλαισίου
 • συνάντηση-ομιλία ευαισθητοποίησης των γονέων και παρουσίαση του ανιχνευτικού προγράμματος
 • υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα από τους γονείς
 • συμμετοχή των θεραπευτών στις παιδαγωγικές δραστηριότητες και συνεργασία με τους παιδαγωγούς ή ψυχολόγους του πλαισίου για τον εντοπισμό των παιδιών με πιθανές δυσκολίες
 • λήψη ιστορικού μέσω ερωτηματολογίου από τους γονείς
 • ανιχνευτικός έλεγχος των παιδιών που θα εντοπιστούν
 • ενημέρωση των γονέων σε ιδιαίτερο ραντεβού και διατύπωση προτάσεων
 • καθοδήγηση των παιδαγωγών για κάθε παιδί ξεχωριστά

Εάν διευθύνετε ή εργάζεστε σε ένα νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό και ενδιαφέρεστε για τον ανιχνευτικό έλεγχο των παιδιών σας, επικοινωνήστε, για μία ολοκληρωμένη πρόταση ή για μία ενημερωτική ομιλία προς τους γονείς και τους παιδαγωγούς.