ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη πρόγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ανασχεδιάσαμε τα πρωτόκολλα αξιολόγησης και θεραπείας ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με εξοικονόμηση χρόνου και δυνάμεων και μείωση του συνολικού κόστους.

 • ΝΕΑ! προγράμματα θεραπείας που βασίζονται στην εμπλοκή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία. Στα προγράμματα αυτά απαιτείται μία συνεδρία την εβδομάδα στο κέντρο και συμμετοχή των γονιών στη θεραπεία με παιχνίδια στο σπίτι. Οι γονείς καθοδηγούνται και ενδυναμώνονται να γίνουν οι ίδιοι φορείς της αλλαγής στην ομιλία του παιδιού τους. Επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου μετακίνησης και ευκολότερη γενίκευση των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

 • ΝΕΟ! Δυνατότητα υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό, διατηρώντας τα οφέλη της πλαισίωσης της θεραπευτικής ομάδας του κέντρο.

 • Η Θεραπεία βασίζεται σε αναλυτική αξιολόγηση των δυσκολιών ώστε οι παρεμβάσεις να είναι σύντομες, στοχευμένες, αποτελεσματικές.

 • Έλεγχος της Σχολικής Ετοιμότητας για τα παιδιά που θα πάνε στην πρώτη τάξη το Σεπτέμβριο του 2016.

 • Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε το δυναμικό της. Διαβάστε για τις παθήσεις των φωνητικών χορδών.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΥ

Το πρώτο στην Ελλάδα εξειδικευμένο κέντρο για τις διαταραχές ροής της ομιλίας.

 

 

 • Παρέχονται δομημένες προσεγγίσεις όπως το πρόγραμμα Palin Parent-Child Interaction Therapy (PCI) και το πρόγραμμα Lidcombe για παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • "λεξιπόντιξ" : Πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Σύντομο (12 συνεδρίες), δομημένο, ευχάριστο.
 • Για παιδιά που ξεκινούν να τραυλίζουν προγράμματα καθοδήγησης γονέων, αξιολόγησης και παρέμβασης από την ηλικία των 2 ετών. 
 • Προγράμματα θεραπείας για ενηλίκους και εφήβους που τραυλίζουν.
 • On-line καθοδήγηση και θεραπεία για όσους ζουν μακριά από την Αθήνα
 • Forum για τον τραυλισμό και Ομάδα Αυτοβοήθειας.

 
  Ομάδα Ομαλής Μετάβασης στο Γραπτό Λόγο:

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Φωνολογικής Επίγνωσης και πρόληψης μαθησιακών δυσκολιών για τα παιδιά που εμφάνιζαν ή εμφανίζουν φωνολογικού τύπου δυσκολίες στην ομιλία. Το πρόγραμμα έχει προληπτικό χαρακτήρα, αυξάνει το επίπεδο σχολικής ετοιμότητας και απευθύνεται και  σε παιδιά που δεν έχουν ή είχαν δυσκολίες στην ομιλία. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής.

  Επικοινωνία: προϋπόθεση και κίνητρο για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου

Η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση ξεκινά αμέσως μετά τη γέννηση με την ανταλλαγή συναισθημάτων μεταξύ γονιών και παιδιού μέσω της βλεμματικής επαφής και των αλλαγών στη συμπεριφορά του που δηλώνουν την ανάγκη για τροφή, ξεκούραση, σωματική επαφή, δυσαρέσκεια ή ευχαρίστηση. Με την πάροδο του χρόνου η επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς γίνεται αμοιβαία, σκόπιμη και συνθετότερη...συνέχεια >>

Μας αρέσει η δουλειά μας: προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες λογοθεραπείας και συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους επιστήμονες από τις άλλες ειδικότητες. Λειτουργούμε σαν ομάδα: οι αξιολογήσεις, η εβδομαδιαία παρακολούθηση των περιστατικών, τα σχέδια θεραπείας, οι δράσεις υλοποιούνται από ομάδα λογοθεραπευτών με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση. Δίνουμε χρόνo: η παρεχόμενη υπηρεσία που φτάνει στους πελάτες μας είναι αποτέλεσμα συζήτησης, συνεργασίας, διερεύνησης και εξειδικευμένης γνώσης. Επιμορφωνόμαστε διαρκώς μέσω εξατομικευμένου σχεδίου επαγγελματικής εξέλιξης, σεμιναρίων και εποπτείας.Τηρούμε τις προδιαγραφές κλινικής άσκησης που έχει θεσπίσει το Βρετανικό Κολλέγιο Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας. Ερευνούμε την αποτελεσματικότητα των κλινικών μας παρεμβάσεων  >>περισσότερα

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι γενικές, σκοπό έχουν την ενημέρωση και δεν εξαντλούν τα σχετικά θέματα. Δεν αποτελούν θεραπευτικές διαγνώσεις, κλινικές πρακτικές ή γνωμοδοτήσεις, δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάγνωση ή θεραπεία οποιασδήποτε διαταραχής. >>περισσότερα