[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Ανατομικές Δυσπλασίες και Λειτουργικά Προβλήματα των Οργάνων της Άρθρωσης και της Φώνησης

Σε ορισμένα παιδιά υπάρχουν ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα στις γνάθους ή στη στοματική κοιλότητα. Παράδειγμα τέτοιων προβλημάτων είναι η παθολογική σύγκλιση των γνάθων (προγναθισμός ή οπισθογναθία) ή το μέγεθος της γλώσσας. Τέτοιου είδους ανατομικές παραλλαγές μπορεί να επηρεάζουν την άρθρωση.

 

 

Οι σχιστίες του χείλους ή/και της υπερώας είναι μια άλλη ανατομική παραλλαγή. Είναι μια δυσπλασία με την οποία γεννιούνται τα παιδιά για την οποία μετά τη χειρουργική αποκατάσταση απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης της ομιλίας και του λόγου και λογοθεραπεία για τις αρθρωτικές δυσκολίες που πιθανώς να εμφανιστούν.

 

 

 

Στη κατηγορία των ανατομικά ή λειτουργικών προβλημάτων ανήκει και η δυσλειτουργία του ρινοφαρυγγικού σφικτήρα (velopharengeal incompetence). Ο ρινοφαρυγγικός σφικτήρας βρίσκεται στο πίσω και άνω μέρος του στόματος και απομονώνει τη ρινική κοιλότητα κατά την παραγωγή ομιλίας ώστε ο αέρας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των φθόγγων να μη βγαίνει από τη μύτη αλλά από το στόμα. Προβλήματα στη λειτουργία αυτού του σφικτήρα οδηγούν σε δυσκολίες παραγωγής ορισμένων συμφώνων και σε προβλήματα έρρινης χροιάς.

 

Λειτουργικές ή συγγενείς παθήσεις των φωνητικών χορδών μπορεί να προκαλούν αλλοιώσεις στην ποιότητα της φωνής όπως η βραχνάδα.


Διαγνωστικές Κατηγορίες:

  • Αρθρωτικές διαταραχές
  • Ρινολαλίες - Δυσλειτουργία του Υπερωϊο-ρινοφαρυγγικού σφικτήρα
  • Δυσφωνίες

Παρέχουμε:

  • ειδική φωνητική μεταγραφή της ομιλίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς
  • συνεργασία με διακεκριμένους ΩΡΛ, πλαστικούς χειρουργούς και ακτινολόγους για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς
  • θεραπεία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • ειδίκευση στη μέθοδο «voicecraft» για την αποκατάσταση των δυσφωνιών
  • στενή συνεργασία με τους γονείς για την αποκατάσταση των δυσκολιών
  • παροχή υποστηρικτικού υλικού μέσω της ιστοσελίδας μας
  • παρακολούθηση από ομάδα λογοπεδικών και αναθεώρηση του σχεδίου παρέμβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Σχετικές Περιοχές στην Ιστοσελίδα μας

Επιλέξαμε για να επισκεφθείτε:

Το σωματείο για τις σχιστίες χείλους και υπερώας με σημαντικές και έγκυρες πληροφορίες
http://www.clapa.com/

Το παιδιατρικό νοσοκομείο Great Ormond Street στο Λονδίνο έχει εξειδικευμένα για αυτή την κατηγορία περιστατικών τμήματα πλαστικής χειρουργικής και λογοθεραπείας. Ενημερωθείτε σχετικά.
http://www.ich.ucl.ac.uk/