[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Σε τι διαφοροποιούμαστε

 1. Προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες λογοθεραπείας και συνεργαζόμαστε με τους καταλληλότερους επιστήμονες από τις άλλες ειδικότητες.
 2. Λειτουργούμε σαν ομάδα: οι αξιολογήσεις, η εβδομαδιαία παρακολούθηση των περιστατικών, τα σχέδια θεραπείας, οι δράσεις υλοποιούνται από ομάδα λογοθεραπευτών με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση. Η παρεχόμενη υπηρεσία που φτάνει στους πελάτες μας είναι αποτέλεσμα συζήτησης, συνεργασίας, διερεύνησης και εξειδικευμένης γνώσης.
 3. Όλοι οι θεραπευτές είναι εκπαιδευμένοι σε Βρετανικά πανεπιστήμια, με κλινική εμπειρία στο Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι μέλη του Βρετανικού Κολεγίου Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας και του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, εποπτεύονται και επιμορφώνονται βάσει σχεδίου επαγγελματικής εξέλιξης (Professional Development Plan) που αναθεωρείται ανά τρίμηνο κατά τα πρότυπα του Βρετανικού Κολεγίου Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας(Continuing Professional Development).
 4. Κάθε ένας από τους θεραπευτές έχει τους δικούς του τομείς ενδιαφέροντος και εξειδίκευσης, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε πάντα εξειδικευμένες υπηρεσίες.
 5. Τηρούμε κατά το δυνατόν τις οδηγίες για την κλινική πράξη και την παροχή υπηρεσιών που ορίζει το Βρετανικό Κολέγιο Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας (Communicating Quality3: RCSLT’s guidance on best practice in service organisation and provision, 2006).
 6. Εξελισσόμαστε διαρκώς σύμφωνα με σχέδιο ανάπτυξης νέων δράσεων και με τροποποίηση των υπαρχόντων υπηρεσιών, κατόπιν αξιολογήσεως.
 7. Αξιολογούμε το κλινικό έργο και παρέχουμε κλινική πράξη βασισμένη σε αποδείξεις κλινικής αποτελεσματικότητας (Evidence Based Practice).
 8. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων πηγών στο εμπόριο στα Ελληνικά, κατασκευάζουμε θεραπευτικό υλικό, το θέτουμε σε πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση, προσαρμόζουμε δοκιμασίες και ελέγχουμε την αξιοπιστία τους. Αξιοποιούμε την κλινική πράξη για ερευνητικούς σκοπούς.
 9. Τηρούμε χρηστικό αρχείο με σκοπό τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης των περιστατικών από όλους τους θεραπευτές, ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε το αρχείο σαν πηγή πληροφόρησης στη θεραπεία συναφών περιστατικών και για την αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας.
 10. Διατηρούμε θεραπευτικές σχέσεις με το παιδί και την οικογένεια. Θέτουμε ξεκάθαρα όρια συνεργασίας, γνωστοποιούμε τους ρόλους, δημιουργούμε συνθήκες αλλαγής.
 11. Δίνουμε χρόνο: τα ραντεβού μας ορίζονται ανά ώρα, ώστε να υπάρχει αμιγής χρόνος θεραπείας 45 λεπτών με το παιδί και αρκετός χρόνος για την ενημέρωση των γονιών και του αρχείου στο τέλος κάθε συνεδρίας. Δίνεται επίσης χρόνος στο εβδομαδιαίο συμβούλιο των θεραπευτών για την αναλυτική εκτίμηση της εξέλιξης κάθε περιστατικού και την ενημέρωση των άλλων ειδικών που ασχολούνται με το παιδί. Δίνεται χρόνος στην κατασκευή εξατομικευμένου υλικού.
 12. Συνεργαζόμαστε στενά με τους άλλους ειδικούς που δουλεύουν με το παιδί, στέλνουμε αναλυτικές γραπτές εκθέσεις αξιολόγησης, συχνά συμμετέχουμε σε κοινά συμβούλια για το παιδί, ενημερώνουμε για τους στόχους θεραπείας και συντονιζόμαστε σχετικά με τις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του.
 13. Διατηρούμε και ανανεώνουμε μία διαδραστική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μέσω της οποίας παρέχουμε πληροφόρηση στο κοινό αλλά και υλικό αποκλειστικά για τους πελάτες μας που «κατεβάζουν» με τη χρήση κωδικού πρόσβασης.
 14. Παρέχουμε κλινική εκπαίδευση σε φοιτητές και εποπτεύουμε συναδέλφους. Συνάδελφοι και φοιτητές είναι πηγή γνώσης και εποικοδομητικής κριτικής.
 15. Έχουμε κλινική εμπειρία 16 χρόνων σε διάφορα κλινικά πλαίσια, 12 χρόνια λειτουργίας υπό την παρούσα μορφή.