[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

Ορισμένα παιδιά δεν έχουν φτάσει το απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας για να φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού. Όταν αυτό συμβαίνει το παιδί μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει άλλη μία χρονιά στο νηπιαγωγείο. Διαδικαστικά αυτό γίνεται με την εξής διαδικασία:

  1. Αίτηση της /του προϊσταμένου νηπιαγωγού προς στην αρμόδια Σχ. Σύμβουλο όπου ζητεί την έγκριση της επαναφοίτησης του νηπίου.
  2. ΟΙ γονείς, ο καθένας χωριστά σε υπεύθυνη δήλωση ζητούν την επαναφοίτηση του παιδιού.
  3. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού που συντάχτηκε από την προϊσταμένη και το διδακτικό προσωπικό όπου αναφέρεται ο αριθμός των νηπίων προς επαναφοίτηση.
  4. Αν υπάρχουν ιατρικές γνωματεύσεις ως απόρρητες δεν αποστέλλονται στη Σύμβουλο, όμως στο πρακτικό αναγράφεται ότι στην απόφαση του διδακτικού προσωπικού για επαναφοίτηση έχει ληφθεί υπόψη η γνωμάτευση με ημερομηνία τάδε και αριθ. Πρωτοκόλλου τάδε.
  5. Αν δεν υπάρχει γνωμάτευση ιατρική αρκούν οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων.
  6. Αν οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν με την επιθυμία των γονέων για επαναφοίτηση , υπερισχύει η επιθυμία των γονέων.

    Καταληκτική ημερομηνία εγκρίσεων είναι η 20η Μαίου. Παρόλα αυτά υπάρχει περιθώριο να εγκρίνει η Σχ. Σύμβουλος και πέρα της ημερομηνίας αυτής. (σπάνιο)


    Πίσω στις ερωτήσεις και απαντήσεις