[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:
ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.

Ανακοίνωση στο 11ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2007

Γιώργος Κ. Φούρλας, 
M.Ed., M.Sc.SLT, MRCSLT
Λογοπεδικός 
«λόγος», Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας.

Περίληψη

Η υπόθεση της φωνολογικής δυσλειτουργίας σαν αιτία και σαν προγνωστικός παράγων στις διαταραχές του γραπτού λόγου συζητείται μέσα από κλινικά παραδείγματα με έμφαση στις τυπικές και άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης. Γίνεται αναφορά στον τρόπο που τα ψυχογλωσσολογικά μοντέλα ερμηνεύουν διαφορετικού είδους δυσκολίες στο γραπτό λόγο και υποδεικνύονται δοκιμασίες που αξιολογούν τα υποσυστήματα και τις προσβάσεις που προβλέπονται από τα μοντέλα αυτά. Με τη χρήση των μοντέλων συζητείται, πώς δυσκολίες στον κινητικό προγραμματισμό αλλά και σε σημασιολογικό επίπεδο, μπορεί να αντανακλώνται στην ανάγνωση και στη γραφή. Επιβεβαιώνεται ο παράλληλος και αλληλεπιδραστικός τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας των υποσυστημάτων της γλώσσας και εντοπίζεται η ανάγκη αξιολόγησης του γλωσσικού συστήματος σε επίπεδο περιεχομένου, μορφής και χρήσης για λόγους ερμηνείας και διαφορικής διάγνωσης των δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή. Όσον αφορά τη χρήση ειδικά, θεωρώντας ότι ο γραπτός λόγος εξυπηρετεί την ανταλλαγή νοημάτων με σκοπό την επικοινωνία, οι διαταραχές του λογίζονται σαν επικοινωνιακές διαταραχές και υποδεικνύονται μέθοδοι αξιολόγησης και σε αυτόν τον τομέα.

Abstract

According to the phonological deficit hypothesis poor reading skills are due to poor phonological awareness skills. Analysing samples of written and spoken language we discuss this hypothesis with reference to formal and informal assessments of the phonological system. Focussing οn specific case examples we adopt a psycholinguistic perspective to explore, how specific speech and language problems, such as developmental verbal dyspraxia and specific language impairment, often have associated literacy problems. We discuss assessment options within the context of the psycholinguistic models under consideration. Considering language as a complex system that requires the coordinated action of many interacting subsystems (phonology, syntax, morphology, semantics, pragmatics), we discuss the need of an overall language assessment for the purposes of a differential diagnosis. The pragmatic aspects of communicating via written language, have been pointed out and possible assessments are discussed.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΟ: info@logosinstitute.gr  ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ , ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ.